Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver, ØK fakultetsadministrasjon, Studie- og forskningsseksjonen

  • Internasjonalisering / studentutveksling
  • Kvalitetssystem for utdanning
  • Akkreditering (AACSB International)
  • Udtanningsutvalget ØK, sekretariat

-----------------------------------------------------------------------------

Tidligere arbeidsoppgaver, i Avdeling for utdanningskvalitet

  • Studieplanprosjektet, del av NTNUs digitaliserings- og forbedringsprogram
  • kvalitetssikring av studie, NTNUs kvalitetssystem for utdanning
  • Nettansvarlig - faggruppe kvalitetsutvikling
  • Tilsettingsråd fellesadministrasjonen - vara arbeidsgiverrepresentant

Utdanning: 

Cand.polit, pedagogikk og rådgivning, med samfunnsøkonomi i fagkretsen.