Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Studieplanprosjektet, del av NTNUs digitaliserings- og forbedringsprogram
  • kvalitetssikring av studie, NTNUs kvalitetssystem for utdanning
  • Nettansvarlig - faggruppe kvalitetsutvikling
  • Tilsettingsråd fellesadministrasjonen - vara arbeidsgiverrepresentant