Bakgrunn og aktiviteter

Studie- og forskningsseksjonen

 • Internasjonalisering / studentutveksling
 • Kvalitetssystem for utdanning, kvalitetsprosessen
 • Accreditation, AACSB International
 • Utdanningsutvalget ØK, sekretariat
 • Kontaktperson HHS
 • Saksbehandling og utredning

-----------------------------------------------------------------------------

Tidligere arbeidsoppgaver, Avdeling for utdanningskvalitet

 • Studieplanprosjektet, del av NTNUs digitaliserings- og forbedringsprogram
 • Kvalitetssikring av studie
 • Utvikling av kvalitetssystemet
 • Nettansvarlig - faggruppe kvalitetsutvikling
 • Utredning og rådgivning
 • Lederstøtte
 • Tilsettingsråd fellesadministrasjonen - vara arbeidsgiverrepresentant

Utdanning: 

Cand.polit, pedagogikk og rådgivning, med samfunnsøkonomi i fagkretsen.