Bakgrunn og aktiviteter

Statsviter utdannet ved NTNU. Hovedinteresse for kvalitetsutvikling innen høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Forskerutdanning: forvaltning, kvalitet og utvikling:
  • Regler og praksis innen forskerutdanningen.
  • Administrativ oppfølging av ph.d.-programmene, kvalitetssikringsprosessen og ph.d.-kandidater, og generelle henvendelser (phd@ie.ntnu.no).
  • Forskningsformidling
  • Informasjonsformidling på IEs nettsider om forskning og forskerutdanning.
  • Felles standard for rutiner, digitale ph.d. skjema (m/ ph.d.-forum).
  • Internasjonal evaluering av ph.d. programmer (2016), IE oppfølging (2017-).
  • Internasjonalisering av forskerutdanning, representerer IE i samarbeid innen forskerutdanningen:
   • Nordic Five Tech (N5T).
   • European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM).
   • Training the mindSET (Erasmus+ prosjekt, 2018-2021)
   • Veiledningssamarbeid, ph.d. (Cotutelle).

Roller

 • Medlem av IE's Fakultetsstyre (2017-2021)
 • Sekretær for IE's Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU), (2013-).
 • IE representant for ph.d. forum v/ NTNU.
 • IE representant for adm. forum v/ NTNU for Nordic Five Tech (N5T).
 • NTNUs medlem i European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) - Human Capital Task Group (HCTG) og koordinator for ERCIM Programme for PhD Education (EPPE).
 • Koordinator for NTNUs prosjektgruppe Training the mindSET (Erasmus+)
 • Referansegruppemedlem for nasjonalt vitenarkiv (2018)
 • NTNUs medlem i UHRs arbeidsgruppe for fellesgrader og cotutelle (2015).
 • Koordinator for seminar for ph.d.‐ kandidater (e.g. introduksjonsseminar) og ph.d.-veiledere (e.g. ph.d. veilederseminar).
 • Fakultetets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering.
 • Fakultetets superbruker for BEVISST (forskning og publisering).
 • Fakultetets kontaktperson overfor NSDs personvernombud.
 • Rolle innen fakultetets beredskapsplan.