Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder, oppgaver og prosjekter:
Webmaster
Kommunikasjonsprosjekter
IKT prosjekter
Info-skjermer
e-Skjema

 

Styrer, råd og utvalg:
Styremedlem NITO hovedstyre
Vara verneombud høgskoleadministrasjonen
Vara AMU