Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder, oppgaver og prosjekter:
Kommunikasjonsprosjekter
IKT prosjekter
Info-skjermer
Støttesystemer

 

Styrer, råd og utvalg:
Styremedlem NITO hovedstyre