course-details-portlet

MEDT8002 - Ultralyd bildediagnostikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

Ultralyd bølgeforplantning og stråleforming. Ulineære effekter. Ultralyd probe-teknologi for 2D og 3D avbildning. Oppløsning, kontrast, akustisk støy og bildeartefakter. Kontinuerlig og pulset ultralyd for blodstrømsmåling. Hemodynamikk og anvendelser i kardiologi og vaskulært. Fargedoppler og vevsdoppler. Strain og strain-rate avbildning. Ultralyd kontrastmidler. Eksperimentelle studier (høyfrekvent avbildning). Pasientsikkerhet ved ultralyd. Termiske og mekaniske effekter på humant vev. Programvare for visualisering og analyse av 2D og 3D ultralyd-data. Oversikt over anvendelse bla. innen kardiologi og vaskulær avbildning etc.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten: 1 Kjenne til oppbygningen av et ultralyd-apparat, og hvilke funksjoner de ulike delene har. 2 Kunne bruke et standard ultralydapparat, inkludert lagring og arkivering av opptak. 3 Ha detaljert kunnskap om hvordan de ulike ultralyd avbildningsmetodene fungerer (m-mode, B-mode, 2D, 3D, Doppler, kontrastavbildning). 4 Kunne anvende denne basalkunnskapen til å forklare begrensninger og feilkilder ved de ulike metodene. 5 Kjenne til feilkilder og begrensninger ved bruk av Doppler-effekten til måling av blodstrøm og -hastigheter, og estimering av trykkforhold i hjerte- og sirkulasjonssytemet. 6 Kjenne anvendelsesområdene for medisinsk ultralyd innen gyn/obst, generell radiologi, kardiologi, karkirurgi, og bildeveiledet behandling. 7 Kjenne til hvordan høyfrekvent ultralyd kan brukes innen eksperimentell forskning. 8 Forstå de fysiske prinsippene som ligger til grunn for bruk av ultralyd i medisinsk avbildning (bølgeforplantning, oppløsning). 9 Kjenne til risiko knyttet til bruk av ultralyd, og hvilke sikkerhetsregler som gjelder.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning (over to uker).Forelesninger på engelsk for fremmedspråklige studenter, obligatorisk deltagelse i kollokvier i to perioder i totalt to uker. Bildeanalyse og systematisering av data. MasterClass demo av Doppler ultralyd. Minimum antall studenter: 5

Obligatoriske aktiviteter

  • 5 obligatoriske laboratorieøvinger med gruppeundervisning

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende matematikk- og fysikk-kunnskaper. Kunnskap om anatomi og fysiologi tilsvarende medisinsk embetseksamen. Utdanning tilsvarende mastergradnivå. Medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med lavere kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

1) Medisinsk ultralydavbildning. Sverre Holm: http://heim.ifi.uio.no/~sverre/papers/99_FFV.pdf. 2) Hoskins, Peter R. et al. Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment. Publisher: Cambridge University Press Date Published: June 2010 Print ISBN: 9780521757102 Tilgjengelig på nett for NTNU: http://site.ebrary.com/lib/ntnu/reader.action?docID=10406671&ppg=185

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8011 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU