Bakgrunn og aktiviteter

Lege, spesialisering i indremedisin og lungesykdommer. Forskningsprosjekt innen navigasjon/GPS-system for lunge, til hjelp i lungekreftdiagnostikk.

Jeg har nylig startet et klinisk PhD prosjekt innen navigasjonsbronkoskopi ved Det Medisinske Fakultet (ISB). Vår forskningsgruppe arbeider med utvikling av et navigasjonssystem (kan sammenliknes med GPS) for lungene, som vi mener vil hjelpe oss til mer presis, skånsom og rask lungekreftdiagnostikk. 

Når en pasient kommer til lungelegen med nyoppdaget "skygge" på lungerøntgen er det vår jobb å finne ut om dette er lungekreft. Vi må også vite hvor langt sykdommen har kommet, dvs om sykdommen har spredd seg til andre organer, da dette har betydning for valg av behandling og prognose for pasienten. De fleste vil tidlig få tilbud om bronkoskopi, en videokameraundersøkelse av lungene gjennom et langt, tynt og fleksibelt instrument vi fører ned i luftveiene via munnen. Ikke sjelden er det vanskelig å finne svulsten ved bronkoskopi, og vi må benytte andre og kanskje mer ubehagelige eller risikofylte undersøkelser før vi kan stille sikker diagnose og velge riktig behandling. 

Vårt navigasjonssystem for lungene tillater en mer målrettet bronkoskopi, der vi utfra CT-røntgenbilder av pasienten får vi hjelp til å gå med vårt prøvetakingsutstyr direkte dit svulsten ligger. Vi håper og tror at vi da vil lykkes oftere i å få tak i vevsprøver fra svulsten. Vi jobber også med å innlemme ultralydbilder i en og samme prosedyre, noe som i tillegg vil gjøre det mulig å kartlegge om det er spredning i lymfeknuter som ligger nært opptil luftveiene. Da vil vi kunne fortelle pasienten ikke bare om det er lungekreft han eller hun har, men også om det er mulig med operasjon eller annen behandling som kan helbrede sykdommen. 

Vårt forskningsprosjekt LungNav er et samarbeid mellom Lungeavdelingen, St Olavs Hospital, SINTEF og NTNU. Lungemedisinere, ingeniører og medisinsk-teknisk personell arbeider tett rundt utviklingen av nytt medisinsk utstyr og nye teknologiske metoder. Dette er spennende arbeid!

Selv har jeg har for tiden 50% forskningsstilling ved Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin, St Olavs Hospital. I tillegg 50% klinisk stilling som overlege ved indremedisinsk avdeling, seksjon for lungesykdommer, ved Sykehuset Levanger. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner