Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Koordinator for arbeidsmijøundersøkelsen (ARK) 
  • IA-kontakt 
  • Bistand i konflikthåndtering/personalsaker
  • Organisasjonsutvikling 
  • Lederopplæring og lederutvikling 
  • Lederstøtte HR-relaterte saker

Bakgrunn

Bachelor i ergoterapi fra HiST og MSc in Occupational Health Psychology fra University of Nottingham, UK. Arbeidsrett og prosjektledelse.