Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser for vitenskapelige stillinger 
  • Prosjektarbeid
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Lederstøtte HR-relaterte saker

Bakgrunn

Bachelor i ergoterapi fra HiST og MSc in Occupational Health Psychology fra University of Nottingham, UK. Arbeidsrett og prosjektledelse.