Bakgrunn og aktiviteter

HR- og HMS konsulent ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik. 

Ansvarsområder: 

  • Rekruttering og ansettelser
  • Mottak og oppfølging av nyansatte
  • Lederstøtte i HR-relaterte saker
  • Rutiner og organisasjonsutvikling
  • Diverse forvaltningsoppgaver
  • Koordinere HMS - arbeid på instituttet
  • Behandle og håndtere avviksmeldinger

Utdanningsbakgrunn: 

  • NTNU 2006, frie emner, fag innen personal og bedrifts- og org.psykologi og antropologi
  • BI Trondheim 2003, bachelor i markedskommunikasjon