Bakgrunn og aktiviteter

Halvard Buhaug er Forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Professor II i statsvitenskap ved NTNU. Forskningsinteresser: sikkerhetsimplikasjoner av klimaendringer og relaterte prosesser knyttet til redusert matsikkerhet, økonomiske sjokk, tvungen migrasjon og naturkatastrofer. Se www.hbuhaug.com for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner