course-details-portlet

POL8502 - Årsaker til krig

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de viktigste teorier for årsaker til mellomstatlige kriger, med visse referanser til teorier for borgerkriger og for voldsanvendelse på lavere nivå enn krig. De viktigste større empiriske undersøkelsene om krig vil bli gjennomgått og data vil bli gjort tilgjengelig for egne analyser. Teorier for lange fredsperioder vil også bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal
- ha kunnskap om teorier og empirisk forskning omkring årsaker til interne og internasjonale væpnede konflikter.
- være i kunnskapsfronten innenfor freds- og konfliktstudier og beherske fagområdets teori og metoder.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen freds- og konfliktstudier.
Ferdighetsmål – studenten skal kunne
- laste ned og koble sammen data
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet.
Vurderingsform: Paper.
Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3502 10.0 01.08.2006
POL3519 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU