Bakgrunn og aktiviteter

Lege ved Lungemedisinsk avdeling. Seksjonsoverlege lungekreftseksjonen.

Forsker ved ISB.

Klinisk leder av gruppen LUNA, med forskere fra St. Olavs hospital, NTNU og SINTEF, som utvikler medisinsk tekniske løsninger for diagnostikk av lungekreft. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner