Bakgrunn og aktiviteter

Forskning: 

Systemidentifisering, parameterestimering, eksperimentdesign. Data-dreven kontroll. 

 

Bakgrunn:

Mastergrad fra industriell matematikk, NTNU. Stokastiske differensialligninger og DAEer.