Bakgrunn og aktiviteter

- Deltar aktivt i rekrutteringsprosseser ved IE fakultetet

- Lederstøtte

- Rådgivning til instituttene innen strategisk HR

- Utvikling av HR-prosesser og rutiner

- Kvalitetsarbeid