Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for studenter på programmene:

  • Nordisk språk og litteratur
  • Norsk som andrespråk

Administrativt ansvar for internasjonalisering ved ISL

Kan hjelpe med blant annet:

  • Motivasjon og trivsel på studiefaget
  • Utdanningsplaner, emnevalg og generell veiledning
  • Utveksling
  • Jobbmuligheter