Gunn Irene Stoum Kyrkjeeide

Seniorkonsulent, studieveileder nordisk språk og litteratur

gunn.stoum@ntnu.no
73596597 Bygg 5, 5566, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1