Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektstøtte (BOA-prosjekter)
  • Koordinator; Kompetansesatsing Kommunalt Barnevern (Midt-Norge) KKB
  • Cristinkontakt lokalt for RKBU
  • Bestillinger
  • Støttefunksjoner i administrasjonen