Bakgrunn og aktiviteter

Fungerende seksjonssjef/leder for fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for arkitektur og design.

AD-fakultetets ulike lederfora og styremøter. Organisasjons-/lederutvikling, lederstøtte/rådgivning, kommunikasjon og saksforberedelse knyttet til dekanat, leder- og styremøter.