Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Administrativ koordinator for bachelor i tegnspråk og tolking

Studieveiledning og saksbehandling

Utdanning:

Mastergrad i voksnes læring