Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted: Økonomiavdelingen Seksjon for økonomitjenester

Arbeidsområde: Utviklingsoppgaver / Prosessleder lønn

  • Utvikling - standardisering, digitalisering og effektivisering av lønnsprosessen
  • Operativ ansvar for lønnsprosess på vegne av prosesseier
  • Evaluering og utvikling av lønnsprosessen

Henvendelser kan sendes tll kontakt@okavd.ntnu.no

Kontaktelefon for varibel lønn og reise: 73 41 31 40 (Åpen 10-14 man til fre)