Bakgrunn og aktiviteter

  • Internasjonal koordinator - Institutt for helsevitenskap Ålesund
  • Kullkoordinator tredje studieår - Bachelorutdanningen i sykepleie 
  • Emneansvar - Bacheloroppgaven i sykepleie
  • Emneansvar - Internasjonale kliniske studier i sykepleie
  • Emneansvar - Clinical Nursing for International students
  • Emneansvar- Sykepleie i et flerkulturelt samfunn - Bachelorutdanningen i sykepleie

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Axelsson, Runo; Axelsson, Susanna Bihari; Nordhus, Gerd; Orvik, Arne. (2011) Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter. 2011.
  • Nordhus, Gerd. (2005) Planlagt hjemmefødsel : kvinners opplevelser og erfaringer i forbindelse med fødsel og barseltid i eget hjem. 2005.