Bakgrunn og aktiviteter

 

  • Koordinator virksomhetsstøtte
  • HMS-koordinator ISM og HUNT forskningssenter
  • Avvik og avikshåndering
  • HMS og HR rådgivning
  • Beredskap og risikovurderinger
  • GDPR-kontakt
  • Organisasjonsutvikling
  • Prosjektledelse
  • Administrative systemer og digitalisering av undervisning

 

Medlem av:

- Prosjektgruppe onboardingsystem ved HR-avdelingen

- Forskning og personvernrådgiverforum ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

- Lokalt HMS-forum ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

- Surperbrukernettverk Bevisst Bemanning