Bakgrunn og aktiviteter

Konstituert kontorsjef ved Institut for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). 

Offentlig godkjent sykepleier med master innen helsefremming. 

Jobbet i administrasjonen på ISM siden 2012. 

Noen av mine arbeidsoppgaver: 

 • Administrativ leder ved instituttet
 • HMS koordinator ISM og HUNT forskningssenter
 • Avvik og avvikshåndtering
 • HR og HMS rådgvining
 • Adgangskontroll og tilgangsstyring
 • Onboarding
 • Tilgangsbestillinger IT
 • Rekvisisjoner 
 • Digitalisering av undervisning
 • GDPR-kontakt

 

Medlem av: 

 • Ledergruppen ved ISM
 • Forum for HMS-koordinatorer ved MH-fakultetet