Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Masterutdanning innen helsefremming og jobbet i administrasjonen ved instituttet siden 2012. 

  • HR og HMS rådgivning
  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetanseplaner og kompetanseutvikling
  • Avvik og avvikshåndtering
  • Digitalisering av prosesser og digitalisering av undervisning
  • Onboarding og tilgangsstyring
  • HMS koordinator ISM og HUNT forskningssenter