course-details-portlet

TDT4310 - Intelligent tekstanalyse og språkforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 0/100
Hjemmeeksamen 25/100 4 timer
Arbeider 75/100

Faglig innhold

Emnet omfatter: menneskelige språk og språkbehandling, maskinlæring og statistiske metoder for språkførståelse og tekstanalyse, sentimentanalyse og meninggruvedrift, informasjonaksess og tekstgruvedrift, konverserende agenter, maskinoversettelse, semantikk for naturlige språk, datamaskinell lingvistisk kreativitet.

Læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende og praktisk forståelse av aktuelle rammeverk og metoder for tekstanalyse og naturlig språk-forståelse, spesiell bruk av maskinlæringsmetoder for tekstanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet krever en godkjent prosjektrapport med teoretisk og eksperimentelt innhold. Forelesningene vil bli gitt på engelsk, hvis ikke alle studenter snakker norsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering, med tre deler:

Øvinger, obligatoriske (0% av karakteren)

Prosjekt: 75% av karakteren (total for rapport og presentasjon)

Eksamen: 25% av karakteren (hjemmeeksamen på vanlig eksamensdag)

Bokstavskarakterer (A-F).

 

Studentene må ha:

-gjennomført alle (6) øvingene
-godkjent på (hjemme-)eksamen 25%(må få minst 53% på eksamen, dvs tilsvarende D for å kunne få godkjent på hele emnet når eksamen kun er 25% av karakteren)
-godkjent prosjekt 75% (rapport, implementasjon og presentasjon).

for å få godkjent emnet.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

* "Applied Text Analysis with Python" av Benjamin Bengfort, Tony Ojeda og Rebecca Bilbro (O'Reilly Media, juni, 2018).
* "Natural Language Toolkit" (http://www.nltk.org/).
Mer detaljert informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Kunnskapssystemer
 • Informasjonssystemer
 • Datateknikk
 • Anvendt lingvistikk
 • Anvendt språkvitenskap
 • IKT
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
 • Språk, logikk og informasjonteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 25/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU