TDT4310 - Intelligent tekstanalyse og språkforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter: menneskelige språk og språkbehandling, maskinlæring og statistiske metoder for språkførståelse og tekstanalyse, sentimentanalyse og meninggruvedrift, informasjonaksess og tekstgruvedrift, konverserende agenter, maskinoversettelse, semantikk for naturlige språk, datamaskinell lingvistisk kreativitet.

Læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende og praktisk forståelse av aktuelle rammeverk og metoder for tekstanalyse og naturlig språk-forståelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet krever en godkjent prosjektrapport med teoretisk og eksperimentelt innhold.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (75%) og arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Detaljert informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.