course-details-portlet

TDT4310 - Intelligent tekstanalyse og språkforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 75/100
Skriftlig skoleeksamen 25/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter: menneskelige språk og språkbehandling, maskinlæring og statistiske metoder for språkførståelse og tekstanalyse, tekstklassifisering og dyp læring, sentimentanalyse og meninggruvedrift, informasjonaksess og tekstgruvedrift, konverserende agenter, maskinoversettelse, semantikk for naturlige språk, datamaskinell lingvistisk kreativitet.

Læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende og praktisk forståelse av aktuelle rammeverk og metoder for tekstanalyse og naturlig språk-forståelse, spesiell bruk av maskinlæringsmetoder for tekstanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet krever en godkjent prosjektrapport med teoretisk og eksperimentelt innhold. Forelesningene vil bli gitt på engelsk, hvis ikke alle studenter snakker norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen (25 %) og arbeider (75 %) gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Sensur angis med bokstavkarakterer både på de enkelte delene og på hele faget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Øvinger fra tidligere år kan godkjennes etter avtale med faglærer.

Ved gjentak av emnet må alle delvurderinger gjentas.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Kunnskapssystemer
 • Informasjonssystemer
 • Datateknikk
 • Anvendt lingvistikk
 • Anvendt språkvitenskap
 • IKT
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
 • Språk, logikk og informasjonteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 25/100 D 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 32
Vår ORD Oppgave 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 25/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU