course-details-portlet

TDT4310 - Intelligent tekstanalyse og språkforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter: menneskelige språk og språkbehandling, maskinlæring og statistiske metoder for språkførståelse og tekstanalyse, sentimentanalyse og meninggruvedrift, informasjonaksess og tekstgruvedrift, konverserende agenter, maskinoversettelse, semantikk for naturlige språk, datamaskinell lingvistisk kreativitet.

Læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende og praktisk forståelse av aktuelle rammeverk og metoder for tekstanalyse og naturlig språk-forståelse, spesiell bruk av maskinlæringsmetoder for tekstanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet krever en godkjent prosjektrapport med teoretisk og eksperimentelt innhold. Forelesningene vil bli gitt på engelsk, hvis ikke alle studenter snakker norsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (75%) og arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

* "Applied Text Analysis with Python" av Benjamin Bengfort, Tony Ojeda og Rebecca Bilbro (O'Reilly Media, juni, 2018).
* "Natural Language Toolkit" (http://www.nltk.org/).
Mer detaljert informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Kunnskapssystemer
 • Informasjonssystemer
 • Datateknikk
 • Anvendt lingvistikk
 • Anvendt språkvitenskap
 • IKT
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
 • Språk, logikk og informasjonteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 27.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU