Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Forskning:

Mitt forskningsprosjekt tar utgangspunkt i tematikken rundt pedagogisk nevrovitenskap (også kalt Educational Neuroscience og Mind, Brain, and Education). I forskningsprosjektet ser jeg først og fremst på hvordan pedagogisk nevrovitenskap blir fremmet innad i det akademiske feltet. Videre er fokus rettet på hvordan pedagogisk nevrovitenskap får utslag i utdanningspolitiske dokumenter (både i en internasjonal og nasjonal kontekst), samt hvordan koblingen mellom pedagogikk og nevrovitenskap blir formidlet i media og i den såkalte «hjernebaserte» læringsindustrien. Her ser jeg spesielt på utbredelsen av såkalte hjernemyter

Min metodiske innfallsvinkel er kritisk diskursanalyse, der det empiriske materiale i all hovedsak består av ulike akademiske og utdanningspolitiske dokument, samt medieartikler og populærvitenskapelige tekster.

 

Faglige interesser:

Pedagogisk nevrovitenskap (educational neuroscience), utdanningspolitikk, nyere utdanningshistorie, evidensdebatten, filosofi (bl.a. kritisk realisme) og kritisk diskursanalyse.

 

Undervisning:

PED 1002 Pedagogisk psykologi og utdanningspsykologi

PED 1004 Utdanningshistorie & utdanningssosiologi

PED 1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

PED 1007 Utdanningshistorie & utdanningspolitikk

PED 3009 Fordypning i metode (Tekstanalytiske metoder, da spesielt kritisk diskursanalyse)

 

Annet:

2018/2019: Prosjektmedarbeider i forskningsprosjektet LLearnInTech

2015: Deltaker i Forsker Grand Prix 2015, den regionale finalen i Trondheim (vist i NRK Kunnskapskanalen desember 2015).

2013/2014: 1-årig utenlandsopphold ved Centre for Mind and Brain in Educational and Social Contexts (MBESC) ved University of Bristol i England.

2012/2013: Styreverv: Representant for midlertidige ansatte, instituttrådet ved Pedagogisk institutt, NTNU

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Flobakk-Sitter, Fride. (2020) Pædagogik og hjernen. En introduktion til fagområdet pædagogisk neurovidenskab. 2020. ISBN 978-87-7135-109-5.
  • Flobakk-Sitter, Fride. (2018) Pedagogikk og hjernen. En introduksjon til fagfeltet pedagogisk nevrovitenskap. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2146-2.

Rapport/avhandling

Andre

  • Crespi, Joan Vidal; Flobakk-Sitter, Fride; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Wedøy, Christian. (2020) Kan du stole på hjernen?. Forskningsdagene 2020 . NTNU & Litteraturhuset; DIGS Litteraturhuset, Trondheim. 2020-09-23.
  • Børstad, Johannes; Flobakk-Sitter, Fride. (2019) Forskerpraten: Myter om hjernen. NRK P1, God ettermiddag Trøndelag [Radio]. 2019-01-21.
  • Flobakk-Sitter, Fride. (2019) Internationalisation and Student Mobility - Implementation of Internationalisation. Internationalisation and Student Mobility, IPL Conference . Institutt for pedagogikk og livslang læring; NTNU. 2019-09-11 - 2019-09-11.
  • Flobakk-Sitter, Fride. (2019) Myter om Hjernen og Læring. Kunnskapsbyen, i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab . i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek. 2019-09-11 - 2019-09-11.
  • Kulmo, Wenche Margrethe; Flobakk-Sitter, Fride. (2019) Åtte myter om hjernen. Gemini.no [Internett]. 2019-01-17.
  • Flobakk, Fride Røe. (2015) `Forførende hjernemyter`. Forsker Grand Prix, Byscenen i Trondheim [TV]. 2015-12-26.