Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktinformasjon:

Servicetelefon for Variabel lønn og reiseregninger: 73 41 31 40 (man-fre kl. 10 - 14)

Felles epostadresse for Økonomiavdelingen: kontakt@okavd.ntnu.no

Jobber hovedsakelig mot fakultetene:

  • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
  • Fakultet for økonomi (ØK)

Arbeidsområder:

 

Nyttige sider:

Bestille reiser: https://innsida.ntnu.no/reise

Føre reiseregning: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning

Oppdragsavtale: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Oppdragstakeravtale+for+eksterne+oppdragstakere