Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Strategisk rådgiver IKT

Virksomhetsarkitektur, innovasjon og forretningsutvikling

Programkomitè; NOKIOS, Læringsfestivalen, SUHS

Prosjektleder/nasjonal koordinator for felles UH-sektor prosjekt om digitalisering av eksamen (2014/2015)

Lenker: