Bakgrunn og aktiviteter

Hovedarbeidsoppgaver:

·   Systemvedlikehold av Paga Lønns- og personalsystem

·    Produsere import-filer for masseendringer i Paga-klient

•   Ferieregnskap 

•   Redigering av organisasjonskart i Paga

•   Brukeradministrasjon i Paga klient

•   Vedlikehold av kodeverk i PagaWeb 

•   Vedlikehold av skjemasaksflyt

•   Rapportering (SFP-fil og egenmeldt fravær pr kvartal)

•   Rådgivning i forbindelse med planlegging og implementering av nye moduler

·    Behandling av innsynsbegjæring ifht GDPR

·    Analysering og korrigering av feil i Paga

·     Brukerstøtte HR

·     Produsering av Excel ark for de lokale forhandlinger