Bakgrunn og aktiviteter

Økonomi- og eiendomsdirektøren har på vegne av rektor ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn, eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Han har det overordnede ansvaret for Avdeling for virksomhetsstyring, Økonomiavdelingen, Eiendomsavdelingen og Avdeling for campusservice.

 

Bakgrunn

 • 2007–            Økonomi og eiendomsdirektør, NTNU
 • 2003–2007   Økonomidirektør, NTNU
 • 2000–2003   Direktør, Trondheim Eiendom
 • 1998–2000   Økonomisjef, NSB
 • 1995–1998   Spesialkonsulent, økonomisjef, økonomidirektør, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • 1994–1995   Økonomisjef, Trondheim Havn
 • 1991–1993   Revisor, Forum Touche Ross (I dag: Deloitte).

 

Verv

 • 2007–            Styremedlem, Adolf Øiens Fond
 • 2005–            Styremedlem, Fondsstyret for NTNU
 • 2005–2008   Styremedlem, Vangslund AS (Tidligere MTFS AS)
 • 2004–2006   Styremedlem, Via Travel