Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har det overordnede ansvaret for Eiendomsavdelingen ved NTNU. I Eiendomsavdelingen jobber det ca. 400 medarbeidere med bred kompetanse, og vi ivaretar selvforvalterrollen knyttet til strategisk og taktisk eiendomsforvaltning, og har oppgaver knyttet til operativ eiendomsforvaltning som utførelse av drift og vedlikehold, forsyning, renhold og andre serviceoppgaver.

 

Bakgrunn

 • 2021-            Eiendomsdirektør, NTNU
 • 2007–2021   Økonomi og eiendomsdirektør, NTNU
 • 2003–2007   Økonomidirektør, NTNU
 • 2000–2003   Direktør, Trondheim Eiendom
 • 1998–2000   Økonomisjef, NSB
 • 1995–1998   Spesialkonsulent, økonomisjef, økonomidirektør, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • 1994–1995   Økonomisjef, Trondheim Havn
 • 1991–1993   Revisor, Forum Touche Ross (I dag: Deloitte).

 

Verv

 • 2022–           Styreleder, Vangslund AS
 • 2017–           Styremedlem, SiT
 • 2015–2021   Styremedlem og styreleder, Uninett AS
 • 2007–2018   Styremedlem, Adolf Øiens Fond
 • 2005–2021   Styremedlem, Fondsstyret for NTNU
 • 2005–2008   Styremedlem, Vangslund AS (Tidligere MTFS AS)
 • 2004–2006   Styremedlem, Via Travel