Bakgrunn og aktiviteter

Praksis

 • 2018  –  NTNU -  Innovasjonsleder ved Institutt for materialteknologi
 • 1999 –  2018 - Tommen Gram Folie AS, Adm. Direktør og F&U-direktør for konsernet Tommen Gram
 • 1996 – 1999 - Fritz Rambech AS, Fabrikksjef
 • 1991 – 1996 - Norsk Hydro/SINTEF, Senioringeniør
 • 1989 – 1991 - Hafslund Metall, Produksjonssjef
 • 1987 – 1989 - Hafslund Metall, Driftsingeniør
 • 1984 – 1987 - A/S Olivin, Teknisk salg
 • 1982 – 1984 - A/S Olivin, Forskning og Utvikling

Utdanning

 • 1980 - 1982 - Trondheim Ingeniørhøgskole, Linje for kjemiteknikk
 • 1979 - 1980 - Universitetet i Trondheim, Matematikk og kjemi
 • TIH: Statistikk
 • NTH: Diverse eksamener avlagt som privatist innen materialteknologi
 • NKS: Bedriftslederskolen og Bedriftsøkonomstudiet
 • NE: Eksportskolen (tre semester - Norges Eksportråd)
 • IMD: Innovation through Commercial Excellence IMD – Lausanne
 • Div seminar innen ildfast (USA, England og Tyskland)
 • Fagkurs i Ferrolegeringer er gjennomgått

Verv

 • Sekretær Norsk Keramisk Selskap - avsluttet
 • Styremedlem i Pulvermetallurgisk FF - avsluttet
 • Styreformann i DigiWorks AS - avsluttet
 • Styremedlem i Klimapro AS - avsluttet
 • Styreformann i Emballasjekonvensjonen - avsluttet 2019             
 • Styremedlem i Emballasjeforsk - avsluttet 2019
 • Personlig vara for styreformann i Plastretur - avsluttet 2019
 • Personlig vara i styret til Grønt punkt - avsluttet 2019