Bakgrunn og aktiviteter


 

Arbeidsområder

 • Forskningsstøtte innen Horizon 2020 og Horizon Europe
  • Søknads- og prosjektgjennomføringsfase
  • Informasjon knyttet til nåværende og fremtidige utlysninger
  • PES-/POS-søknader
  • Partnersøk og etablering av konsortia
  • Strukturering og evaluering av søknader
  • Prosjektrapportering for innvilgede søknader
  • Kontaktpunkt mellom forsker, institutt, økonomisk- og juridisk avdeling