Bakgrunn og aktiviteter

Interests

Journalism, digital media and culture, STS, digital infrastructures, technology and social power, big data, algorithmic power, recommender systems, digital distributions

 

PhD project

I am part of the DICE research group, researching how digital infrastructures transform distribution of media and cultural content.

Digital infrastructures prioritize and make media and cultural content searchable, visible and ‘usable’, shaping what citizens know, discover and experience; how the citizens develop tactics and strategies in the encounter with the infrastructures; and how the media and cultural lives of citizens are transformed.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Morsund, Ewa; Tøndel, Gunhild; Spilker, Hendrik Storstein. (2018) Mellom kald og varm omsorg. En kvalitativ studie av implementeringen av velferdsteknologi i et interkommunalt samarbeid. 2018.