Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap (INB), MH-fakultetet. Forsker på høygradige hjernesvulster.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2016

2009