Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser 
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Lederstøtte HR-relaterte saker

Bakgrunn

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2014
  • Daglig leder/jurist, Jushjelpa i Midt-Norge 2014-2015
  • Advokat/fullmektig 2015-2018 (advokatbevilling fra 2017)