Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

  • Yamin, Muhammad Mudassar; Torseth, Espen; Erdodi, Laszlo; Katt, Basel. (2022) Selecting and Training Young Cyber Talent: A Recurrent European Cyber Security Challenge Case Study. Springer Nature. 2022. ISBN 978-3-031-05457-0. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (https://doi.org/10.1007/978-3-031-05457-0_24).

2021