Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cepuritis, Rolands; Jacobsen, Stefan; Smeplass, Sverre; Mørtsell, Ernst; Wigum, Børge Johannes. (2016) Micro-proportioning of SCC with crushed aggregate: rheology of filler modified cement pastes. Proceedings pro100 : 8th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete - SCC 2016.
  • Cepuritis, Rolands; Jacobsen, Stefan; Mørtsell, Ernst; Smeplass, Sverre; Wigum, Børge Johannes. (2014) Research Project on Manufactured Sand for Concrete. Proceedings of the XXII Nordic Concrete Research Symposium, Reykjavik, Iceland 2014.