Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Pilskog, Ingjald; Lopez, Michael Ernesto; Jakobsen, Morten. (2014) Linearized waveform inversion for fracture parameters. Abstracts - International Workshop on Seismic Anisotropy.