Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider hovedsaklig som instituttets HMS koordinator.

I tillegg har jeg delvis ansvar for avtaler og lisensiering av fag programvare samt drift av linux ressurser.