Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • rekruttering av vitenskapelig og teknisk-administratrivt ansatte 
  • strategisk partner, rådgiver og lederstøtte innen HR-området
  • personalforvaltning
  • organisasjons- og prosessutvikling

Utdanningsbakgrunn

  • Master i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU (2019)
  • Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), Handelshøjskolen i Århus (1994)
  • Personalutvikling og ledelse (30 studiepoeng), Høgskolen i Lillehammer (2005)