Bakgrunn og aktiviteter

Min bakgrunn bygger mye på realkompetanse gjennom variert yrkeserfaring fra Posten Norge, , Ergo Group, Bluegarden og NTNU.  I tillegg har jeg bygget på med 30 studiepoeng fra Høgskolen i Lillehammer i faget Lønn - og personalarbeid. Jeg har  vært ansatt ved NTNU siden februar 2005.

--------------------------

Gruppeleder HR personalforvaltning / HR støtte (50 %). Dette innebærer bl.a.:

  • rutine- og prosessutvikling i samråd med brukerrepresentanter
  • avgjørelse på vegne av HR-sjefen
  • fordeling, prioritering og kontroll av arbeid
  • rådgivning til ledere i HR-relaterte saker

 

Generell HR-støtte (50 %) bl.a.:

  • ha oversikt over gjeldene lover, regler og retningslinjer
  • diskusjonspartner for ledere innen HR-spørsmål
  • brukerstøtte i HR-portalen og Min tid

Behjelpelig med spørsmål fra ansatte og ledere ved ISB rundt spørsmål som gjelder:

-rettigheter og plikter som ansatt

-ferie, permisjoner og sykefravær

-pensjon

Du må gjerne ta kontakt med meg enten på epost eller telefon.