Bakgrunn og aktiviteter

Interesser

Jeg er interessert i systematikk og biogeografi til Chironomidae (Diptera). Forskningen min er for tiden rettet mot overvåkning av ferskvannssystemer spesielt med Chironomidae som modellorganismer. Jeg er også interessert i taksonomi og systematikk til fjærmygg, spesielt av tribus Tanytarsini, og er for øyeblikket involvert i DNA-strekkoding (barcoding) av fjærmygg, sviknott og andre akvatiske arthropoder.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner