Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson for Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Kavliinstitutt for nevrovitenskap og Seksjon for forskning ved Fakultetsadministrasjonen MH

Mine arbeidsoppgaver innen HR-forvaltning:

  • Ha oversikt over gjeldene lover, regler og retningslinjer
  • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området
  • Brukerstøtte i Paga web
  • Brukerstøtte MinTid
  • Støtte ved personalforvaltning til ansatte/ledere
     

Ta gjerne kontakt på e-post, skype eller telefon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Del av bok/rapport

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth. (2019) Finnes en sosionomidentitet?. Sosionom. Relasjoner og muligheter.