Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

-          Langtidsinnleie av arealer for NTNUs virksomhet fra eksterne tilbydere