Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

Seksjonsleder med hovedansvar for studentservice, studentopptak, eksamen, studie- og fagplaner, internasjonalisering, student- og studieveiledning, læringsstøtte, tilrettelegging og studieadministrative datasystemer.

 

Bakgrunn:

Elisabet Simahaug Halvorsen er utdannet bioingeniør, realfagslærer og rådgiver/mentor. Hun har lektorkompetanse med master i samfunnsplanlegging og ledelse fra Høgskulen i Volda, med hovedfokus på kapasitetsbygging. Hun har bred erfaring fra ledelse i videregående opplæring og har fra 2004-2017 vært avdelingsleder i VGS. Fra 1998 til 2003 var hun ansatt i studieadministrasjonen ved Høgskolen i Ålesund.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Halvorsen, Elisabet Simahaug. (2017) Kapasitetsbyggende prosesser i elevtjenesten på en videregående skole – Hvordan finne de rette sosialpedagogiske tiltakene?. 2017.