Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i Studieseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Dette er mine hovedoppgaver:

  • Koordinator/kontaktperson for fakultetets FS-matrise, inkludert spørsmål om timeplanlegging, vitnemål
  • Tilrettelegging av studieplanarbeid ved SU-fakultetet
  • Kontaktperson for Institutt for lærerutdanning (ILU) 
  • Fakultetets kontaktperson for femårig lektorutdanning i geografi, femårig lektorutdanning i samfunnsfag og femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Steen, Elin. (2004) Enhetsstyret - et forum for brukerinnflytelse : en sammenlignende analyse av foreldrenes innflytelse i enhetsstyrene ved tre grunnskoler i Trondheim kommune. 2004.