Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i studieseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Dette er mine hovedoppgaver:

  • Koordinator for fakultetets FS-matrise
  • Tilrettelegging av studieplanprosessen ved SU-fakultetet
  • Kontaktperson for Institutt for lærerutdanning (ILU) 
  • Fakultetets kontaktperson for femårig lektorutdanning
  • Fakultetets kontaktperson for timeplanlegging

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Steen, Elin. (2004) Enhetsstyret - et forum for brukerinnflytelse : en sammenlignende analyse av foreldrenes innflytelse i enhetsstyrene ved tre grunnskoler i Trondheim kommune. 2004.