Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i Studieseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Dette er mine hovedoppgaver:

  • Koordinator/kontaktperson for fakultetets FS-matrise, inkludert spørsmål om timeplanlegging, vitnemål
  • Tilrettelegging av studieplanarbeid ved SU-fakultetet
  • Kontaktperson for Institutt for lærerutdanning (ILU) 
  • Fakultetets kontaktperson for femårig lektorutdanning i geografi, femårig lektorutdanning i samfunnsfag og femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag