Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ph.d.-kontakt på Institutt for materialteknologi og NV-fakultet, og arbeider med ph.d.-administrative saker ved instituttet og fakultetet.