Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Moen, Elin. (2007) "Da slipp du å sitt der å vær dum". En fenomenologisk studie av gutters opplevelse knyttet til bruk av læringsstrategier. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82519-2219-7. Skriftserien klasseromsforskning (17).

Del av bok/rapport

  • Løhre, Audhild; Etnan, Randi; Moen, Elin Tronsaune. (2020) Tilhørighet under klassens himmel: Lærerstudenter midtveis i profesjonsutdanningen. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
  • Moen, Elin Tronsaune; Page, Alexander Gamst. (2020) Kunnskapsformer og danningsidealer i lærerutdanningen. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
  • Page, Alexander Gamst; Moen, Elin Tronsaune. (2020) En vei til profesjonell kunnskap i sirkler? Praksisperiodens påvirkning på kunnskapsproduksjon i lærerutdanning. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
  • Moen, Elin. (2017) Utvikling av skolekultur og lærerens handlingsrom i en flerkulturell skole. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.