Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit. (2016) Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. vol. 2 (1).

Bøker

  • Moen, Elin. (2007) "Da slipp du å sitt der å vær dum". En fenomenologisk studie av gutters opplevelse knyttet til bruk av læringsstrategier. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82519-2219-7. Skriftserien klasseromsforskning (17).

Del av bok/rapport

  • Moen, Elin. (2017) Utvikling av skolekultur og lærerens handlingsrom i en flerkulturell skole. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.