Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver 

  • Økonomisk rådgivning
  • Budsjett til søknader
  • Rapportering
  • Eksternfinansierte prosjekter