Bakgrunn og aktiviteter

Eir Grytli er professor i arkitekturhistorie og bygningsvern, med en doktorgrad i bebyggelseshistorie om strandstedet Surnadalsøra på Nordmøre. Jeg har arbeidet som kulturminneforvalter for verdensarvbyen Røros, og som forsker innen kulturminnevern på SINTEF. I mitt virke på NTNU har mitt hovedfokus vært undervisning og forskning om tilpasning av verneverdig bygningsmasse til ny eller forbedret bruk. Energieffektivisering av verneverdig bygningsmasse er et sentralt tema i denne sammenhengen. EU-prosjektet EFFESUS (2012-2016) studerer løsninger for dette. Jeg har også stor interesse av norsk tradisjonsbebyggelse i tre, og har vært engasjert i flere bokverk innenfor dette området.   

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag; Dahle, Kolbein. (2017) Trønderlåna. Hus, heim, identitet og kultur. Embla Forlag. 2017. ISBN 978-82-8382-001-0.
 • Carvalho, Carla; Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag; Nordstein, Jon Ivar; Wehrend, Svenja; Hjelle Carlson, Erik; Walid Henry-Al Sofyani, Theo; Westlie Braatøy, Theodor; Eikaas, Silva Marie. (2015) Byreparasjon og ny bruk. Nerøra, Orkdal. 2015. ISBN 978-82-7551-116-2.
 • Grytli, Eir Ragna; Dahle, Kolbein. (2014) Fortidshus Nordmøre. Byggeskikk og arkitektur. 2014. ISBN 978-82-93191-29-2.
 • Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag. (2013) Bryggene i Trondheim. Nye muligheter for bruk av bryggene ved Nidelva. 2013. ISBN 978-82-7551-090-5.
 • Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag. (2012) Glemte gårdsrom. Muligheter for ny bruk av gårdsrom i Midtbyen i Trondheim. 2012. ISBN 978-82-7551-074-5.
 • Dahle, Kolbein; Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag. (2005) Trønderlåna - det midtnorske våningshuset. Det Norske Samlaget. 2005. ISBN 82-521-6562-1.
 • Grytli, Eir Ragna. (2004) Fiin gammel aargang. Energisparing i verneverdige hus. Veileder. 2004.
 • Noach, Kerstin Gjesdahl; Grytli, Eir; Støa, Eli; Løyland, Bjørgulv; Rødahl, Eystein. (1998) Fra årestue til smarthus. 1998. ISBN 82-7532-010-0.

Del av bok/rapport

 • Grytli, Eir Ragna. (2011) Energy and heritage conservation. Energy and Architecture : Improvement of energy performance in existing buildings.
 • Grytli, Eir Ragna; Nilsen, Dag. (2011) Arkitekturhistorie og bygningsvern i hundre år. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Høyem, Harald; Grytli, Eir Ragna. (2007) Monument and context in a changing urban landscape. XI´AN - an ancient city in a modern world. Evolution of the urban form 1949-2000.

Rapport/avhandling

 • Grytli, Eir Ragna; Carvalho, Carla. (2016) Norgesekskursjon Vestlandet 2016. 2016. ISBN 978-82-7551-123-0.
 • Grytli, Eir Ragna; Grün, Gunnar. (2016) EFFESUS Deliverable D9.7: Report on Training Plan and deployment. 2016.
 • Misiopecki, Cezary; Stuart, Jay; Bakonyi, Daniel; Nordsteien, Jon Ivar; Grynning, Steinar; Ihara, Takeshi; Aune, Atle; Steinsli, Ellev; Grytli, Eir Ragna; Gustavsen, Arild. (2014) Improvement of moisture and thermal properties of original windows. 2014.