Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

Min forskning omhandler primært målfølging, navigasjon og SLAM. Jeg er spesielt interessert i det teoretiske grunnlaget for målfølging av flere mål ("multitarget tracking"), i relasjoner mellom målfølging og navigasjon/SLAM, og i applikasjoner av disse forskningsområde innen kollisjonsunngåelse for førerløse fartøy. Jeg er prosjektleder for Autosit-prosjektet (www.ntnu.edu/autosit), hovedveileder for 3 PhD-studenter tilknyttet Autoferry-prosjektet (www.ntnu.edu/autoferry) og arbeidspakkeleder i SFI Autoship (https://www.ntnu.edu/sfi-autoship/)

Bakgrunn:

 • Førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk (NTNU) siden 2014. Stillingen var inntil april 2019 finansiert av DNV GL som et gaveprofessorat.
 • Postdoc ved Acoustic Research Lab (NUS) 2010-2014. 
 • Ph.D. i teknisk kybernetikk (NTNU) 2010. Avhandlingens tittel: "Clutter Mitigation for Target Tracking". Veiledere: Oddvar Hallinstad og John Glattetre.
 • M.Sc. in industriell matematikk (NTNU) 2005. Avhandlingens tittel: "Bayesian Inversion of Time Lapse Seismic Data using a Blocky Model". Veiledere: Håkon Tjelmeland, Jo Eidsvik og Youness El Ouair.

Undervisning:

TTK4250 Sensorfusjon (høst 2019, 2020)

TTK4225 Systemteori grunnkurs (høst 2014-2018)

TK8102 Ulineær tilstandsestimering (vår 2016, 2018, 2020)

Veiledning:

Doktorgradsstudenter:

 • Kjetil Vasstein - Digital tvilling
 • Ernesto Lopez - Pose estimation and extended object tracking for situational awareness in autonomous maritime vessels (medveileder) 
 • Audun Gullikstad Hem - Fusion between AIS and exteroceptive sensors (integrert PhD)
 • Trym Tengesdal - Risk-based COLREGS Compliant Collision Avoidance for Autonomous Ships (medveileder)
 • Øystein Kaarstad Helgesen - Sensor fusion for autonomous ferry
 • Lars-Christian Tokle - Sensor fusion for autonomous ferry 
 • Elias Hasle - Intelligent Situational Awareness (medveileder, integrert Ph.D.)
 • Georgios Kavallieratos - Security of the Cyber-enabled ship (medveileder)
 • Simen Haugo - Visual SLAM (medveileder)
 • Inger B. Hagen - Collision avoidance for autonomous ferry
 • Marco Leonardi - Underwater sensor fusion based SLAM and path planning for AUVs (medveileder)
 • Elias Bjørne - Globally stable SLAM using nonlinear observers (medveileder). Disputer i Desember 2019.
 • Erik F. Wilthil - Maritime target tracking with varying sensor performance. Disputerte i oktober 2019.
 • Bjørn-Olav H. Eriksen - Motion Control and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vehicles (medveileder). Disputerte i August 2019.
 • Albert Sans Muntadas - Path-Planning, Guidance and Navigation tools for Docking of Underactuated AUVs (medveileder). Disputerte i juni 2018.

Mastergradsstudenter:

Se http://folk.ntnu.no/edmundfo/autoseastudents/autoseastudents.html for en liste over studenter som er involvert i forskning på autonome skip.

Se https://autosit.github.io/ og http://autoferry.github.io for forslag til prosjekt- og masteroppgaver.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Brekke, Edmund Førland; Chitre, Mandar. (2013) Bayesian multi-hypothesis scan matching. OCEANS'13 . MTS/IEEE; Bergen. 2013-06-10 - 2013-06-14.

2012

2011

2010

2009

 • Stakkeland, Morten; Overrein, Øyvind; Brekke, Edmund Førland; Hallingstad, Oddvar. (2009) Tracking of targets with state dependent measurement errors using recursive BLUE filters. FUSION 2009, the 12th International Conference on Information Fusion . IEEE; Seattle. 2009-07-06 - 2009-07-09.

2007