Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • HR-og HMS informasjon og web for HR- og HMS-avdelingen sentralt.
  • Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon
  • Innehar 50% stilling, er som oftest å treffe mandag, tirsdag og torsdag.