Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aasen, Elin Margrethe. (2016) Erfaringer med pasientmedvirkning. Et pasient-, pårørende-, og sykepleieperspektiv i en kontekst av hemodialyse. Fenomener i intensivsykepleie.

Rapport/avhandling