Dragan Stupar

Førstekonsulent Institutt for konstruksjonsteknikk
73594527
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 3-153

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

Prosjektøkonom for eksterne prosjekter ved KT

  • Søknad prosess og kontraktshåndtering
  • Oppfølging av prosjektportefølje (budsjett, prosjektopprettelse, regnskapsoppfølging, fakturering og avslutning av prosjekter)
  • Intern og ekstern rapportering

Økonomioppfølging av instituttets interne budsjett og prosjekter

  • Års- og langtidsbudsjett
  • Regnskapsoppfølging av RD og RSO prosjekter
  • Rapportering