course-details-portlet

TDT4295 - Datamaskinprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Innføring i moderne metoder, teknikker og verktøy for utvikling av datamaskinsystemer. Innledningsvis gis det forelesninger og orienteringer om de verktøy og hjelpemidler som er tilgjengelige i datamaskinlaboratoriet for spesifikasjon, konstruksjon, verifikasjon og utprøving av kretser, kretskort og systemer. Gjennomføring av et realistisk utviklingsprosjekt som gruppearbeid. Arbeidet innebærer spesifikasjon, kretskortutlegg, mikrokontrollerprogrammering, FPGA-utvikling, testing, verifikasjon og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Studenten lærer designprosessen for et innebygd system. Dette inkluderer utvikling av maskinvarenær programvare, maskinvare og kretskort samt nødvendig dokumentasjon og prosjektstyring. Ferdigheter: - Studenten lærer å jobbe i gruppe med en vagt definert problemstilling - Studenten lærer utvikling, feilsøking og feilretting rettet mot rekonfigurerbar logikk, mikrokontrollere og kretskort - Studenten lærer feilsøking og feilretting på systemnivå (integrasjon). Generell kompetanse: - Studenten lærer å jobbe i prosjekt. Dette innebærer å ta valg basert på begrenset informasjon, å leve med disse der de viste seg å være suboptimale og å evaluere valgene når bedre informasjon blir tilgjengelig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet foregår i grupper tilpasset størrelsen på den aktuelle oppgaven og gjennomføres i tilknytning til datamaskinlaboratoriet. Prosjektet utføres i en stor gruppe, med 5-15 deltakere.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8084 15.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
22.11.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU